.: меню

.: услугиПОЧИСТВАНЕ
Ежедневно почистване
Периодично почистване
Основно почистване
Абонаментно почистване

Ежедневно /абонаментно/ почистване

 • почистване на кошчетата от отпадъци;
 • измитане и измиване на твърди подове;
 • прахосмукиране на подове с текстилни покрития;
 • забърсване на прах от офис – обзавеждането;
 • измитане и измиване на фоайета и прилежащите коридористълбища и стълбищтни площадки;
 • почистване, измиване и дезинфекция на санитарни помещения;
 • поддържане площта около обекта.

Периодично почистване

 • полиране на PC, офис обзавеждане, мебели, контейнери и др. със специални препарати;
 • почистване и дезинфекция на санитарните възли;
 • измиване стъклата на входни врати и витрини със специални препарати;
 • почистване на врати, брави, контактни ключове със специален препарат;
 • измиване с подопочистваща еднодискова машина и екстрактор на коридори, стълбищни площадки;
 • основно/ръчно, машинно/ измиване на стълбищни парапети;
 • освежаване/машинно/ на меки настилки;
 • почистване със специални препарати на кожена мека мебел;
 • почистване на мека мебел чрез прахосмукиране;
 • освежаване на мека мебел.

Основно почистване

 • машинно изпиране на всички меки настилки;
 • машинно изпиране на мека мебел;
 • машинно измиване на твърди настилки;
 • полагане на Грунд и Запечатка/при циментова, мраморна и мозаечна настилка/;
 • почистване и дезинфекция на санитарни помещения;
 • измиване на всички прозорци и дограми и щори.
Абонаментно почистване

Всички услуги на ежедневното почистване, като ползвате отстъпки от цената. Пряко с Вас се договаря периодичността и времето за почистване. Съобразявайки се с Вашите желания, ние предлагаме най–добрата организация ненарушаваща Вашата почивка или работен процес.